Aktualności

Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2020 – 2023

Urząd Gminy
25.04.2019r.
Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015. W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz.52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w […]
więcej

Tydzień Bibliotek

Biblioteka
25.04.2019r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Kruszynie w dniach 8-15 maja bierze udział w akcji Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Tydzień Bibliotek. Jest to program promujący czytelnictwo oraz biblioteki. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło przewodnie: #biblioteka.
więcej

Konkurs na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej

Konkursy
25.04.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lgocie Małej.
więcej

Spotkanie informacyjne dotyczące przyłączenia budynków do kanalizacji sanitarnej w m. Kruszyna

Informacje
24.04.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna zaprasza mieszkańców wsi Kruszyna, objętych I etapem budowy kanalizacji sanitarnej tj. ulic: Denhoffa, Strażackiej, Spadek, Kościelnej, Sienkiewicza oraz cześć ulicy Północnej, Kmicica, Cmentarnej, na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przyłączenia budynków do niniejszej sieci. Spotkanie odbędzie się 30 kwietnia br. o godz. 18:00 w Szkole Podstawowej w Kruszynie.
więcej

Skrócony czas pracy w urzędzie gminy

Urząd Gminy
18.04.2019r.
Zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2019 Wójta Gminy Kruszyna z dnia 18 kwietnia 2019r. Urząd Gminy Kruszyna w dniu 19 kwietnia 2019 r. czynny będzie od godziny 7.30 do godziny 13.00.
więcej