Aktualności

Lokale mieszkalne do oddania w najem

Urząd Gminy
12.02.2019r.
Wójt Gminy Kruszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem. Wykaz wywieszony jest na okres 21 dni, tj. od dnia 12.02.2019r. do dnia 06.03.2019r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kruszynie, przy ul. Kmicica 5 oraz na stronie internetowej Urzędu.
więcej

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami

Urząd Gminy
11.02.2019r.
Szanowni mieszkańcy w dniu 27.12.2018 roku podczas III sesji Rady Gminy Kruszyna, Radni podjęli uchwały w sprawie zmiany metody naliczania opłaty  oraz wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przyjęto metodę naliczania opłaty od osoby. Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące: 9,50 zł/mieszkańca/miesiąc – selektywna zbiórka odpadów, 19,00 zł/mieszkańca/miesiąc – nieselektywna zbiórka odpadów. Zmiana stawek opłat […]
więcej

Panie Walenty, zapraszamy…

Biblioteka
08.02.2019r.
I znów mamy okazję spotkać się w bibliotece w dniu szczególnym, bo bardzo uczuciowym. 14 lutego zapraszamy na walentynki, a hasło „Zaczytany św. Walenty” niech przyciągnie, Drodzy Czytelnicy, Waszą uwagę. Kim był św. Walenty i co symbolizuje na pewno nie musimy nikomu tłumaczyć, rzecz w tym, abyśmy w tym dniu przekazywali sobie dużo serdeczności, zrozumienia, […]
więcej

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Gminy na dzień 8 lutego 2019r.

Rada Gminy
06.02.2019r.
Informuję, że w dniu 8 lutego 2019r o godz. 15.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się V Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad: Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji. Określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru w […]
więcej

Zwrot podatku akcyzowego dla rolników w 2019 roku

Urząd Gminy
01.02.2019r.
Uwaga zmiany ! Od 1 stycznia 2019 obowiązują nowe stawki i częściowo zmienione zasady zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, o który mogą ubiegać się rolnicy. Nowością w 2019 roku będzie wprowadzenie dodatkowego limitu dla hodowców bydła, którym przysługuje limit ustalony jako 30-krotność stawki podstawowej na każdą dużą jednostkę przeliczeniową (DJP) wg stanu średniorocznego […]
więcej