Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Informacje
12.01.2021
Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

Urząd Statystyczny w Katowicach przekazuje informację o badaniu ankietowym AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym) przeprowadzanym w dniach 15 – 29 stycznia 2021 r.

Załączniki: