Aktualności

Ankieta na potrzeby sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Kruszyna na lata 2021-2027

Gmina
05.07.2021r.
Szanowni Państwo, dla Gminy Kruszyna zostanie opracowana Strategia Rozwoju na lata 2021-2027. Jeśli chcą Państwo mieć wpływ na działania rozwojowe naszej Gminy to prosimy o wypełnienie niniejszej ankiety. Prosimy o odpowiedzieć na kilka pytań określających satysfakcję z życia na terenie Gminy Kruszyna w podstawowych obszarach działań. Ankietę należy wypełnić w terminie od 5 do 20 […]
więcej

Raport o stanie Gminy Kruszyna za rok 2020

Gmina
28.05.2021r.
Zgodnie z wymogami ustawy o samorządzie gminnym opracowany został Raport o stanie gminy za rok 2020. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, tj. 2020, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy, funduszu sołeckiego i jest przedstawiany radzie gminy co roku do dnia 31 maja. Przygotowanie przez wójta raportu o stanie […]
więcej

Dzień Samorządu Terytorialnego

Gmina
27.05.2021r.
Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, przypadającego 27 maja, składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim osobom, które współtworzą samorząd. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Kruszynie i we wszystkich jednostkach organizacyjnych, radnym, sołtysom oraz wszystkim pracownikom samorządowym. Życzymy Państwu satysfakcji z wykonywanej pracy zawodowej na rzecz naszej lokalnej społeczności oraz wszelkiej pomyślności […]
więcej

Światłowód w Gminie Kruszyna

Gmina
12.02.2021r.
Już niebawem mieszkańcy naszej gminy uzyskają dostęp do szybkiego Internetu światłowodowego. Wszystko za sprawą współfinansowanego ze środków unijnych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W jego ramach spółki FIBEE I oraz FIBEE IV wybudują otwartą sieć światłowodową, która udostępniona będzie zarówno lokalnym, jaki i ogólnopolskim dostawcom usług światłowodowych (Internet i telewizja cyfrowa). Chcesz pomóc zmienić swoją okolicę? […]
więcej

Krwawy Poniedziałek

Gmina
04.09.2020r.
4 września każdego roku oddajemy hołd  mieszkańcom Kruszyny, Jackowa, Bab, Widzowa, którzy zginęli z rąk okupanta hitlerowskiego. Barbarzyński mord na ludności cywilnej historia zapisała jako „Krwawy Poniedziałek”.  Ze względu na szczególną sytuację w naszym kraju  związaną z ogłoszonym stanem epidemicznym przebieg uroczystości będzie odmienny od tego z ubiegłych lat. 4.09.2020 o godz. 18.00 w kościele […]
więcej