Aktualności

Dodatek do pelletu drzewnego w 2022 roku

GOPS
22.09.2022r.
Gospodarstwa domowe, które używają innego opału niż węgiel, tj. pellet drzewny, drewno kawałkowe, gaz LPG, olej opałowy mogą składać wnioski o przyznanie dodatku. Wypełniony wniosek (w załączeniu) należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej GOV.PL, osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kruszynie ul. Andrzeja Kmicica 5, pokój nr 8 i 9 lub pocztą tradycyjną na […]
więcej

Terminy planowanej dostawy żywności

GOPS
21.09.2022r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie,ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00 w dniu: 30.09.2022 r. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów […]
więcej

Rozpoczynamy przyjmowanie wniosków na „dodatek węglowy”

GOPS
17.08.2022r.
Od 17 sierpnia 2022 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę „dodatku węglowego”. Wypełniony wniosek (w załączeniu) należy składać za pośrednictwem platformy elektronicznej GOV.PL, osobiście w GOPS Kruszyna pokój nr 8A lub pocztą tradycyjną.
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

GOPS
26.04.2022r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie, ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00 w dniu: 27-05-2022 r.
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – podrogram 2020

GOPS
25.04.2022r.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2021 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2021 – październik 2022,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]
więcej