Aktualności

Dodatek osłonowy w 2024r.

GOPS
02.02.2024r.
Na okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. powróciło świadczenie dodatek osłonowy, które ma na celu wspieranie polskich rodzin. Dodatek osłonowy ma zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla rodzin spełniających kryterium dochodowe w wysokości jak niżej. 1) osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 […]
więcej

POPŻ 2014-2020 PP 2021 Plus – efekty

GOPS
27.12.2023r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie z terenu województwa śląskiego przy współpracy z Bankiem Żywności w Częstochowie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 PP 2021 Plus współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie kwiecień 2023 – […]
więcej

Pomoc żywnościowa 2021-2027

GOPS
29.11.2023r.
Bank Żywności w Częstochowie ogłasza otwarty nabór Organizacji Partnerskiej Lokalnej (OPL) w celu realizacji na terenie Gminy Kruszyna działań w ramach Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – Podprogram 2023.
więcej

Program “Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – EDYCJA 2024

GOPS
03.11.2023r.
Gmina Kruszyna informuje, że z dniem 30 października 2023r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad  osobami niepełnosprawnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi […]
więcej

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

GOPS
24.08.2023r.
Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego […]
więcej