Aktualności

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna

Konsultacje
20.01.2021r.
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania […]
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
22.07.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
24.06.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kruszyna na lata 2020-2022”
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
09.03.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kruszyna, określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących […]
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
28.02.2020r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kruszyna w 2020 roku.
więcej