Aktualności

Konsultacje społeczne

GOPS
30.03.2021r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
29.03.2021r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kruszyna.
więcej

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady Gminy Kruszyna

Konsultacje
20.01.2021r.
W sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym W sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy W sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania […]
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
22.07.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
więcej

Konsultacje społeczne

Konsultacje
24.06.2020r.
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kruszyna na lata 2020-2022”
więcej