Aktualności

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Widzowie

Oświata
23.04.2021r.
Z wielką przyjemnością informujemy, że Aleksandra Postawa uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie zajęła I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Panią Poseł na Sejm RP Lidię Burzyńską pod honorowym patronatem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Tematem konkursu była 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. […]
więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

Oświata
13.04.2021r.
WYMAGANIA FORMALNE 1.  obywatelstwo polskie, 2. minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym, 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 5. nieposzlakowana opinia, 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie […]
więcej

Rekrutacja do przedszkoli oraz klas pierwszych szkół podstawowych

Oświata
25.01.2021r.
W miesiącu lutym 2021r rusza rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli oraz  klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Kruszyna. Zasady rekrutacji w tym harmonogram składania dokumentów reguluje Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gminy z dnia 11 stycznia 2021r. Wnioski do pobrania w każdym przedszkolu, szkole lub ze strony internetowej danej jednostki.
więcej

Być jak Ignacy

Oświata
24.11.2020r.
Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie bierze udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Być jak Ignacy”. W ramach programu w szkole powstało Koło Naukowe, które realizuje zadania wskazane przez organizatorów. Opiekunem koła jest pani Ewa Bodanka-Zarychta, nauczycielka i edukatorka aktywnie promująca nowe technologie w edukacji. W tym roku na uczestników czeka mnóstwo doświadczeń, ćwiczeń oraz zabaw […]
więcej

Uroczystość poświęcenia sztandaru i nadania imienia Henryka Drzazgi Szkole Podstawowej w Lgocie Małej

Oświata
20.10.2020r.
Szkoła w Lgocie Małej już od dłuższego czasu nosiła się z zamiarem nadania  imienia i uzyskania prawa posiadania sztandaru. Patron szkoły, Sztandar to bardzo ważne symbole w procesie nauczania. Wykształcony szacunek do symboli danej szkoły przekłada się na uszanowanie symboli narodowych. Procedurę nadania imienia społeczność szkoły podjęła już w ubiegłym roku. Wybór patrona musi być […]
więcej