Aktualności

Konsultacje społeczne

Konsultacje
18.06.2021r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Kruszyna w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Kruszyna na rok szkolny 2021/2022
więcej

Szczepienia uczniów przeciw COVID-19 w szkołach

Oświata
17.06.2021r.
Od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat.   Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych. Po zakończeniu wakacji szczepienia będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące […]
więcej

Wakacyjne dyżury przedszkoli w Gminie Kruszyna

Oświata
13.05.2021r.
Wójt Gminy Kruszyna informuje, iż w okresie od 1 lipca do 11 sierpnia 2021 r. organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych dla potrzeb rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie wakacji letnich. Rodzice zainteresowani skorzystaniem z oferty wakacyjnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u dyrektora danej  placówki […]
więcej

Sukces uczennicy Szkoły Podstawowej w Widzowie

Oświata
23.04.2021r.
Z wielką przyjemnością informujemy, że Aleksandra Postawa uczennica VIII klasy Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie zajęła I miejsce w powiatowym konkursie plastycznym zorganizowanym przez Panią Poseł na Sejm RP Lidię Burzyńską pod honorowym patronatem Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej. Tematem konkursu była 230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. […]
więcej

Dyrektor Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie ogłasza nabór na stanowisko konserwatora

Oświata
13.04.2021r.
WYMAGANIA FORMALNE 1.  obywatelstwo polskie, 2. minimum wykształcenie zasadnicze, zawodowe o profilu technicznym, 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, 4. niekaralność (kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo, ścigany z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe), 5. nieposzlakowana opinia, 6. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie […]
więcej