Aktualności

Wolne stanowisko pracy w biurze LGD

Stowarzyszenia
05.08.2019r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” ogłasza nabór na stanowisko: Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie od 12 do 19 sierpnia 2019 r. (do godz. 13.00) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pracownik ds. administracyjnych, promocji i współpracy”. Po zakończeniu postępowania konkursowego informacja o wynikach podana będzie na stronie internetowej LGD. Więcej informacji znajduje się na […]
więcej

Nowe środki finansowe z LGD „Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
15.07.2019r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” czyli Lokalna Grupa Działania funkcjonująca na terenie gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny otrzymała  bonus finansowy w kwocie 730 000,00 zł. Było to możliwe dzięki efektywnej pracy LGD oraz zaangażowaniu i chęci korzystania z funduszy unijnych przez mieszkańców naszego obszaru w minionym okresie rozliczeniowym 2016-2018, tzw. I kamieniu milowym. Na podstawie […]
więcej

OSP w Kruszynie będzie miała nowy samochód

Stowarzyszenia
10.05.2019r.
W dniu 9 maja 2019 roku w gmachu budynku Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach nastąpiło uroczyste przekazanie promesy – dofinansowania na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego  dla Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kruszynie w kwocie 660.000,00 zł. Tę  dobrą informację przekazał Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej generał brygadier Leszek […]
więcej

Wyniki oceny końcowej wniosków

Stowarzyszenia
06.05.2019r.
W dniu 23 kwietnia 2019 roku w siedzibie LGD odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dotyczące oceny końcowej, wyboru zadań i ustalenia kwot grantów, wniosków złożonych w ramach naboru 1/2019/G pt. „Kultywowanie tradycji i historii obszaru LGD „Razem na wyżyny” sposobem na wzmacnianie tożsamości lokalnej”. W załączeniu znajdziecie Państwo listy zadań. Więcej informacji na stronie: https://razemnawyzyny.pl/informacja-o-wynikach-oceny-koncowej-wnioskow-zlozonych-naborze-1-2019-g/
więcej

„Razem na wyżyny” – kwota wsparcia w naborze 1/2019

Stowarzyszenia
19.03.2019r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” informuje, iż  w dniu 8 marca 2019 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze 1/2019 Podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej znajdziecie Państwo listy operacji : Lista operacji zgodnych z LSR Lista operacji niezgodnych z LSR Lista operacji wybranych Uchwałę wraz z załącznikami : listą zadań niewybranych do dofinansowania, listą […]
więcej