Aktualności

Zgłoszenia do projektu BIZnet

Stowarzyszenia
10.09.2021r.
Stowarzyszenie „Razem na wyżyny” rozpoczyna przygotowania do projektu „BIZnet” – nauka przedsiębiorczości z wykorzystaniem internetowej gry ekonomicznej”. Projekt jest skierowany do Szkół Podstawowych z terenu Gmin: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów i Rędziny i do uczniów klas VII i VIII. Do 22 września br. trwa rekrutacja szkół do projektu. Uczniowie ze szkół, które zgłoszą […]
więcej

Strategia Terytorialna Subregionu Północnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027

Stowarzyszenia
25.08.2021r.
W związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2021-2027 oraz rozpoczętym procesem przygotowania zarysu Strategii Terytorialnej Subregionu Północnego na lata 2021-2027, zachęcamy przedsiębiorców działających na terenie naszego subregionu oraz mieszkańców i organizacje pozarządowe (NGO) do wsparcia naszych działań poprzez wypełnienie poniższej ankiety: Link do ankiety dla przedsiębiorców Link do ankiety dla mieszkańców Link do […]
więcej

Liderzy lokalni – wspólnie zmieniają oblicza wsi!

Stowarzyszenia
27.07.2021r.
Organizacje pozarządowe są „motorem” życia społecznego na wsiach i w małych miasteczkach, realizują inicjatywy sprzyjające aktywizacji i integracji mieszkańców, wzmacniają kapitał społeczny.  Coraz częściej podejmują się trudniejszych wyzwań, jakimi są zadania inwestycyjne, budują place zabaw, siłownie, boiska, w czym są ogromnym wsparciem dla gmin. Jako mieszkańcy danego terenu, najlepiej znają potrzeby i problemy swojego regionu […]
więcej

Ankieta potrzeb obszaru Lokalnej Grupy działania ,,Razem na wyżyny”

Stowarzyszenia
13.01.2021r.
Cel przeprowadzenia ankiety: LGD Stowarzyszenie „Razem na wyżyny”, która swoim zasięgiem obejmuje gminy: Dąbrowa Zielona, Kłomnice, Kruszyna, Miedźno, Mykanów, Rędziny, rozpoczęła przygotowania do nowego okresu programowania na lata 2021-2027, z którego środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone będą na rozwój terenów wiejskich. Do tej pory Stowarzyszenie pełniło rolę operatora w dystrybucji środków z osi […]
więcej

„Razem na wyżyny” – wyniki konkursu 6/2020 Rozwój działalności gospodarczej

Stowarzyszenia
04.01.2021r.
W dniu 29 grudnia 2020 r. Rada Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” dokonała oceny, wyboru i ustalenia kwoty wsparcia w naborze 6/2020 Rozwój działalności gospodarczej. Uchwała wraz z listami operacji oraz protokół z posiedzenia Rady pod linkiem: https://razemnawyzyny.pl/wyniki-konkursu-6-2020-rozwoj-dzialalnosci-gospodarczej/
więcej