Dofinansowane kursy językowe

Informacje
29.08.2018
Dofinansowane kursy językowe

Firma Centrum Usług Językowych Albion s.c. Podleśny D. Madzia M. w partnerstwie z Centrum Szkoleniowym Masterlang Marek Leśniak realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Kuźnia Kompetencji Kluczowych” .

Celem projektu jest nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie kompetencji w obszarze umiejętności ICT i/lub znajomości języków obcych (angielskiego, francuskiego i niemieckiego) wśród 1600 pracujących osób dorosłych z województwa śląskiego w okresie od 01.07.2017 do 30.06.2020.

Kursy są adresowane do osób zatrudnionych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które ukończyły 25 rok życia i spełniają przynajmniej jeden z poniższych warunków:

  • kobiety
  • osoby w wieku 50 lat i więcej
  • osoby o niskich kwalifikacjach
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • osoby zamieszkujące tereny wiejskie

 

Załączniki: