Dotacje na gminne inwestycje

Gmina
01.06.2022
Dotacje na gminne inwestycje

Z radością informujemy, że gmina Kruszyna otrzymała dotacje z rządowego Programu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

Złożyliśmy 3 wnioski i wszystkie uzyskały dofinansowanie. Zgodnie z obowiązującymi zasadami dotacja stanowi 90% – 95% kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowaniem zostaną objęte następujące zadania:

Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych na terenie Gminy Kruszyna – dotacja 1.773.000,00 zł.

Modernizacja drogi Kruszyna-Bogusławice-A1oraz drogi w Miejscowości Lgota Mała – dotacja 5.320.000,00 zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Lgota Mała – dotacja 2.992.500,00 zł.

Po zabezpieczeniu środków na wkład własny, przygotowaniu dokumentacji i przeprowadzeniu przetargów na wybór wykonawców, przystąpimy do realizacji inwestycji.