Dyżur Leśniczego

Informacje
23.11.2018
Dyżur Leśniczego

PGL LP Nadleśnictwo Gidle informuje, że nastąpiła zmiana miejsca załatwiania spraw z zakresu gospodarki leśnej.

Załączniki: