Formy wsparcia w ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Zaproszenie
30.01.2019
Formy wsparcia w ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. we współpracy z Urzędem Gminy Kruszyna ma przyjemność́ zaprosić́ Państwa na spotkanie, które odbędzie się 07.02.2019r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Kruszyna ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna.

I. Rozpoczęcie spotkania
II. Formy wsparcia w ramach Jurajskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Częstochowie
III. Perspektywy i szanse rozwoju organizacji pozarządowych
– Idea partnerstwa lokalnego
– Wioski tematyczne
IV. Ekonomizacja działalności organizacji pozarządowych
– Tworzenie nowych przedsiębiorstw społecznych (spółdzielni socjalnych)
– Tworzenie nowych miejsc pracy w istniejących przedsiębiorstwach społecznych (spółdzielniach socjalnych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność́ gospodarczą)
V. FIO Śląskie Lokalnie 2019 – małe granty 500-5000 zł
VI. Podsumowanie

Gwarantem sukcesu działań́ podejmowanych przez Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej jest połączenie sił i wzajemnych potencjałów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji rynku pracy, pomocy i integracji społecznej, podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych, które są zainteresowane rozwojem ekonomii społecznej w regionie.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 15 lutego 2019 roku.
Osoba do kontaktu: Justyna Całusińska | justynac@jowes.pl | tel. 782-156-840

Załączniki: