Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r.

Urząd Gminy
05.01.2022
Nieodpłatna pomoc prawna w 2022 r.

Prawnikiem zobligowanym do świadczenia porad prawnych i obywatelskich dla naszej gminy jest Pani Katarzyna Malczak.

Porady świadczone będą w Urzędzie Gminy Kruszyna, w piątki od godziny 10.00 do 14.00.


W ramach zadania edukacji prawnej obywateli, przygotowane zostały w formie elektronicznej mini poradniki edukacyjne zawierające treści edukacyjne w różnych, często powtarzających się kwestiach/pytaniach poruszanych w ramach dyżurów npp i npo.

Drukuj