Gmina Kruszyna rozpoczyna kontynuację sprzedaży węgla

Urząd Gminy
05.01.2023
Gmina Kruszyna rozpoczyna kontynuację sprzedaży węgla

Działając na podstawie ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, uprzejmie informuję, że Gmina Kruszyna rozpoczyna kontynuację sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych do 30.04.2023 r. w ilości 1,5 tony.

Wszystkich mieszkańców gminy Kruszyna zainteresowanych zakupem węgla po cenach preferencyjnych prosimy o składanie wniosków w terminie do 30 stycznia 2023 r.

  1. Osobiście w Urzędzie Gminy Kruszyna, w pokoju nr 1 (w godzinach pracy Urzędu);
  2. Elektronicznie, podpisane podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym;
  3. Pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy ul. Andrzeja Kmicica 5, 42-282 Kruszyna.

Węgiel po preferencyjnej cenie przysługuje:

  • osobie fizycznej z gospodarstwa domowego, na rzecz której wypłacony został dodatek węglowy lub której przysługuje dodatek węglowy,
  • osobie, która nie nabyła węgla (np. w sklepie PGG) na sezon grzewczy  2022/2023 po cenie niższej niż 2000 zł. brutto za tonę – w ilości 3 ton.

Załączniki: