Informacja o zakupie gruntów

Informacje
16.06.2023
Informacja o zakupie gruntów

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe informuje o możliwości zakupu przez Nadleśnictwo Gidle gruntów leśnych oraz gruntów przeznaczonych do zalesienia.
Link do ogłoszenia: https://gidle.katowice.lasy.gov.pl/aktualnosci/-
/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-mozliwosci-zakupu-lasow-i-gruntowprzeznaczonych-
do-zalesienia