Informacja w sprawie zakupu paliwa stałego

Informacje
26.04.2023
Informacja w sprawie zakupu paliwa stałego

W związku z kończącym się 30 kwietnia 2023 r.  okresem sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych po preferencyjnej cenie informujemy, że z zakupionego przez Gminę Kruszyna opału pozostało do sprzedaży 16 ton węgla w sortymencie kostka.

Osoby, które złożyły wnioski proszone są o realizację wpłat i odbiór opału lub poinformowanie o jednoznacznej  rezygnacji z zakupu.

W przypadku jeżeli po 1 maja br. jeszcze pozostanie węgiel rozpoczniemy sprzedaż końcową.

Zainteresowane osoby będą mogły składać wnioski, które będą rozpatrywane w kolejności wpłynięcia do wyczerpania ilości paliwa stałego przeznaczonego do sprzedaży końcowej. Wnioski złożone przed 1 maja br. pozostaną bez rozpoznania. Do sprzedaży końcowej nie stosuje się ograniczeń ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego.

Cena paliwa stałego pozostaje bez zmian tj. 2000 zł za tonę.