Informacja

Informacje
04.01.2019
Informacja

W związku z powszechnie występującymi zjawiskami agresji psów pozostających bez opieki, Wójt Gminy Kruszyna zobowiązuje właścicieli psów do stałego dozoru w szczególności:

  • konieczności używania smyczy, bez względu na to, czy pies jest mały czy duży,
  • zabezpieczeniu posesji przed wydostaniem się zwierzęcia poza jej teren,
  • niewprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, za wyjątkiem jeśli pies jest przewodnikiem osoby niepełnosprawnej,
  • niewprowadzaniu psów i kotów na teren placów zabaw dla dzieci.

Pozostawienie psa bez opieki w miejscu publicznym skutkować będzie karami z art. 77. Kodeksu wykroczeń w postaci mandatów karnych lub wnioskami do Sądu.