Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Informacje
06.07.2020
Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest

Wójt Gminy Kruszyna informuje, że w dniach od 06.07.2020 r. – do 17.07.2020 r. na terenie gminy Kruszyna będzie prowadzona inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
Inwentaryzację przeprowadzi Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk z Krakowa. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą upoważnienia podpisane przez Wójta Gminy Kruszyna.

Mieszkańców, którzy użytkują wyroby zawierające azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.