Komunikacja Jurajska

Informacje
08.06.2024
Komunikacja Jurajska

W czwartek 6 czerwca 2024 r. odbyło się I Zgromadzenie Jurajskiego Związku Powiatowo – Gminnego „Komunikacja Jurajska”.

Na Zgromadzeniu wybrano prezesa, wiceprezesa oraz zarząd. Prezesem został Pan Adam Morzyk, wiceprezesem Tomasz Gęsiarz, członkami zarządu: Krzysztof Smela, Edward Moskalik i Piotr Juszczyk.

W skład Związku wchodzi Powiat Częstochowski oraz dziesięć gmin: Dąbrowa Zielona, Janów, Kamienica Polska, Kłomnice, Kruszyna, Lelów, Mstów, Mykanów, Poczesna, Przyrów.

Celem działania Związku Powiatowo-Gminnego „Komunikacja Jurajska” będzie organizacja wspólnego autobusowego transportu publicznego.

Jest to zadanie bardzo ważne, bo ma zapobiegać wykluczeniu komunikacyjnemu szczególnie osób starszych i młodzieży.

W przypadku obu grup ograniczony dostęp do transportu wiąże się z ograniczonym dostępem do edukacji, kultury i ośrodków zdrowia. „Komunikacja Jurajska”, to ważny krok w kierunku wyrównywania szans rozwojowych obszarów wiejskich i małomiasteczkowych.

Jako Gmina Kruszyna liczymy na dobrą współpracę.

Foto Powiat Częstochowski