Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Macieja Ap. w Kruszynie

Informacje
29.03.2024
Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Macieja Ap. w Kruszynie

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Konserwacja ołtarza głównego z Kościoła Parafialnego p.w. Św. Macieja Ap. w Kruszynie – górna kondygnacja”, dofinansowanego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków NR 2RPOZ/2023/4466/PolskiLad.

Załączniki: