Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2020 – 2023

Urząd Gminy
25.04.2019
Nabór kandydatów na ławników sądowych na lata 2020 – 2023

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015.

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r. poz.52 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693) Rada Gminy Kruszyna  jesienią bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020 – 2023.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.kruszyna.pl) w zakładce Wybory->Rok 2019->Wybory ławników sądowych.