Nieodpłatne porady prawne w roku 2021

Urząd Gminy
14.01.2021
Nieodpłatne porady prawne w roku 2021

W związku sytuacją epidemiczną związaną z COVID-19, w celu przeciwdziałaniu zagrożeniom, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (DZ.U.2020 r., poz. 374) informujemy, że osobiste udzielanie porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu częstochowskiego jest zawieszone do odwołania.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją możliwe jest  mailowe lub telefoniczne  udzielenie porady.

W celu skorzystania z porady telefonicznej lub mailowej należy  umówić się na poradę pod numerem telefonu 508 – 857 – 462 w godzinach 8-14 od poniedziałku do piątku lub samodzielnie zapisać się na poradę na stronie https://np.ms.gov.pl/%C5%9Bl%C4%85skie/cz%C4%99stochowski

Prawnikiem zobligowanym do świadczenia porad prawnych i obywatelskich za pomocą środków porozumiewania się na odległość dla naszej gminy jest Pani Anna Kweczka – Janeczka, email: anna.kweczka@adwokatura.pl