Dostawa Żywności

GOPS
22.05.2020
Dostawa Żywności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje, że dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) odbędzie się w zaplanowanym terminie 29 maja 2020 r. w budynku OSP w Bogusławicach, ul. Kruszyńska 42, w godz. od 8.00 do 14.00.
Osoby które nie złożyły wniosku proszone są o złożenie wymaganego wniosku wraz z dokumentami do 27 maja 2020 r.

Ze względu na trwającą sytuację epidemiologiczną związaną z zagrożeniem COVID-19 będą obowiązywały procedury.
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Państwa i naszych pracowników, informujemy o konieczności przestrzegania obostrzeń dotyczących zakazu zgromadzeń i w związku z tym prosimy o zachowanie odpowiednich odstępów między osobami oczekującymi oraz zastosowaniu środków ochrony osobistej tj. zasłonięciu ust i nosa maseczką, założeniu jednorazowych rękawiczek.

UWAGA!
Przewidywana jest większa ilość wydawanego towaru.

Więcej informacji pod nr tel. 664 314 404 lub 34 320 20 03 wew. 32, 33, 38.