Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

GOPS
07.03.2023
Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Gmina Kruszyna realizuje resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, który jest finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość Programu – 41 616,00 złotych.
Dofinansowanie – 41 616,00 złotych.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 zapewnia wsparcie dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności poprzez możliwość uzyskania pomocy  w formie usługi opieki wytchnieniowej  oraz odciążenie członków rodzin lub opiekunów rodzin od codziennych  obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, która niejednokrotnie utrudnia podejmowanie  innych zadań niezbędnych dla funkcjonowania rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego. Uczestnicy bez względu na sytuację materialną nie ponoszą odpłatności za udział w Programie. W ramach Programu objętych zostanie 5 rodzin.

Korzyści:
– odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę  nad osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności od codziennych obowiązków oraz zapewnienie im  zastępstwa co będzie stanowiło dla nich duże wsparcie dzięki któremu będą mogli zadbać o własne zdrowie i realizować własne cele.

Zadanie to jest realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie w okresie od 21.02.2023 r. do 31.12.2023 r.

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2023.

Dofinansowanie ogółem 41 616,00zł.

Całkowita wartość 41 616,00zł.