Otwarcie Klubu Seniora w Kruszynie

Informacje
08.01.2020
Otwarcie Klubu Seniora w Kruszynie

W dniu 03 stycznia 2020r. dokonano otwarcia i przekazania dla Prezesa Koła Seniorów w Kruszynie kluczy do „Klubu Seniora” w Kruszynie  przy ul. Strażackiej 2. Otwarcia dokonano w rocznicę złożenia wniosku do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o środki finansowe  w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (edycja 2019) na realizację zadania utworzenia i wyposażenia Klubu „Senior+”. Z dniem tym Koło Seniorów w Kruszynie otrzymało oczekiwane pomieszczenie dla prowadzenia działalności.

przejdź do galerii