Otwarte konkursy ofert

Konkursy
28.01.2019
Otwarte konkursy ofert

Wójt Gminy Kruszyna ogłasza otwarte konkursy ofert na wsparcie realizacji zadania i realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2019r.

Ogłoszenie dostępne są na stronach Biuletynu Informacji Publicznej pod tym adresem.