Pierwsza sesja za nami

Rada Gminy
23.11.2018
Pierwsza sesja za nami

Pierwszą Sesję Rady Gminy Kruszyna w kadencji  2018-2023 rozpoczął najstarszy z radnych – Wiesława Domagała.  Po odśpiewaniu hymnu i  wręczeniu zaświadczeń o wyborze 15 nowo wybranych radnych złożyło ślubowanie.  Wyczytywani z listy obecności radni wymawiali słowo “ślubuję”, a niektórzy dopowiedzieli “Tak mi dopomóż Bóg”.
Następnie ślubowanie złożył również nowo wybrany Wójt Gminy Kruszyna – Pani Jadwiga Zawadzka.

W głosowaniu tajnym dokonano wyboru  Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kruszyna.   Pracą nowej rady kierował będzie Józef Wąsikiewicz. Wiceprzewodniczącym wybrana została Elżbieta Jasak.

Na wniosek radnego pierwotny porządek obrad, rozszerzono o punkty związane z powołaniem komisji rady gminy. Radni musieli dopełnić jak najszybciej tych formalności, żeby móc rozpocząć prace nad projektem budżetu na kolejny rok.