Płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW – wnioski do 17 czerwca 2021 r.

Informacje
28.04.2021
Płatności bezpośrednie i niektóre płatności PROW – wnioski do 17 czerwca 2021 r.

Do 17 czerwca wydłużony został termin na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie oraz niektóre płatności w ramach PROW: Rolnictwo ekologiczne, działanie Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne oraz o przyznanie premii w ramach działania zalesieniowego.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda podjął taką decyzję z uwagi na występujące nadal ograniczenia i trudności administracyjne spowodowane pandemią SARS-CoV-2 oraz z uwagi na niektóre zmiany wprowadzone w 2021 r. w odniesieniu do zasad wypełniania wniosków o przyznanie płatności.

Do 17 czerwca 2021 r. wydłużony został także termin składania zmian do wniosków.

Wnioski będzie można składać również po 17 czerwca, do 12 lipca, z tym że za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% (z wyjątkiem przypadków kiedy opóźnienie jest wynikiem działania siły wyższej lub wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności).

Przypominamy, że od 2021 roku wnioski można składać tylko poprzez aplikację e-wniosekPlus. Wnioski w wersji papierowej nie są wysyłane do beneficjentów.

Obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do wydania stosownego rozporządzenia.