Podziel się krwią w wakacje

Informacje
03.08.2020
Podziel się krwią w wakacje

Poniżej załączamy pismo Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w sprawie akcji „Podziel się krwią w wakacje”.

Jej celem jest uzupełnienie zapasów krwi, które ze względu na czas wakacji i trwającą epidemię znacząco się uszczupliły.

Związek wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z potrzebą oddawania krwi wśród samorządowców, pracowników urzędów oraz mieszkańców gmin i powiatów w naszym województwie.

W ramach wspólnej akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty poboru krwi w wybranych gminach województwa śląskiego.

Harmonogram akcji będzie na bieżąco aktualizowany na stronie internetowej: https://rckik-katowice.pl/kalendarium.

Zachęcamy do oddawania krwi.

Załączniki: