Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

GOPS
30.03.2021
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie, ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00 w dniach: 28-04-2021 r. i 30-06-2021 r.