Program Pomoc Żywnościowa

GOPS
19.05.2023
Program Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, rusza nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Podprogram 2021 Plus. Wnioski prosimy składać do dnia 23.06.2023r.

Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu niskich dochodów nie mogą zapewnić sobie/rodzinie odpowiednich produktów żywnościowych (posiłków) i dlatego też trafiać będzie do ograniczonej liczby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej (określonej przesłankami z art. 7 ustawy o pomocy społecznej), których kryterium dochodowe określone w tej ustawie nie przekracza 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.823,60 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1.410,00 PLN dla osoby                            w rodzinie, stanowiąc systematyczne wsparcie. Wnioski są dostępne od dnia 19.05.2023r w siedzibie GOPS. Zestaw roczny artykułów spożywczych obejmuje artykuły spożywcze w łącznej ilości ok.9,2 kg w tym: cukier biały ( 2 kg na os.),makaron jajeczny (4 kg na os.),mleko UHT(2 l na os.),olej rzepakowy( 2 l na os.),powidła śliwkowe (0,3 kg na os.),szynka wieprzowa (0,9 kg na os.).W w/w podprogramie planowana jest 1 dostawa/na 1 wydanie żywności.

Każda osoba potrzebująca ma prawo złożenia skargi dotyczącej sposobu dystrybucji  żywność do lokalnego Banku Żywności, następnie do Federacji Polskich Banków Żywności z siedzibą w Warszawie albo do Instytucji Zarządzającej – Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Więcej informacji pod nr tel. 664 314 404 lub 34 387 29 87 wew.33, bądź w siedzibie GOPS Kruszyna.