Scalenie gruntów – Widzów

Informacje
02.10.2022
Scalenie gruntów – Widzów

Starosta Częstochowski informuje, że w terminie od 26 września 2022r. do 30 listopada 2022r. na obszarze objętym scaleniem gruntów w miejscowości Widzów, prowadzone będą roboty budowlane, polegające na gruntowej konserwacji i renowacji rowów melioracji szczegółowej wraz z przebudową przepustów, Zaplanowane prace przedstawione zostały na załączniku graficznym.

Załączniki: