Wakacyjne dyżury przedszkoli w Gminie Kruszyna

Oświata
13.05.2021
Wakacyjne dyżury przedszkoli w Gminie Kruszyna

Wójt Gminy Kruszyna informuje, iż w okresie od 1 lipca do 11 sierpnia 2021 r. organizowane będą wakacyjne dyżury placówek oświatowych dla potrzeb rodzin, które nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom w wieku przedszkolnym opieki w okresie wakacji letnich.

Rodzice zainteresowani skorzystaniem z oferty wakacyjnej proszeni są o zgłoszenie tego faktu u dyrektora danej  placówki z której zamierzają skorzystać, w terminie do dnia 11 czerwca 2021r.

Placówki oświatowe będą dyżurować od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00 zgodnie z poniższym harmonogramem.

Ciepły posiłek będzie zagwarantowany w przypadku liczby zgłoszonych przedszkolaków 10 osób i więcej. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych będzie niższa niż 10, to zapewniony będzie suchy prowiant i herbata.

Opłaty za wyżywienie i pobyt powyżej 5 godzin pobierane będą w pierwszym dniu pobytu dziecka za cały zgłoszony czas pobytu. W przypadku nieobecności dziecka zwrot opłat możliwy będzie tylko w uzasadnionych sytuacjach np. choroba (zaświadczenie lekarskie).