Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10

Informacje
14.12.2021
Wystąpienie ryzyka przekroczenia wartości dobowej pyłu zawieszonego PM10

Na podstawie informacji uzyskanych z Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Częstochowie, Wójt Gminy Kruszyna, informuje, iż na terenie Województwa Śląskiego, w tym na terenie Powiatu Częstochowskiego istnieje ryzyko przekroczenia poziomu alarmowego (150 μg/m3) – kolor brązowy ze względu na stężenie dobowe pyłu zawieszony PM10 (zgodnie z Planem działań krótkoterminowych, stanowiących część “Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego” – Uchwała Nr VI/21/12/2020 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 22 czerwca 2020r.).

Termin obowiązywania: 14.12.2021r.

Istnieje możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych, dla mieszkańców obszaru, a zwłaszcza osób szczególnie wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza tj: osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowonaczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa), osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci, osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Wskazane osoby powinny podjąć następujące środki ostrożności:
– ograniczyć intensywny wysiłek fizyczny na zewnątrz
– nie zapominać o normalnie przyjmowanych lekach,
– osoby z astmą mogą częściej odczuwać objawy (duszność, kaszel, świsty) i potrzebować swoich leków częściej niż normalnie,
– ograniczenie wietrzenie pomieszczeń,
– unikanie działań zwiększających zanieczyszczenie powietrza, np. palenia w kominku.

Apeluje się do mieszkańców obszaru o:
– do osób spalających węgiel lub drewno o tymczasowe zastosowanie innego dostępnego źródła ciepła np.: elektrycznego lub gazowego, a jeżeli nie jest to możliwe, zastosowanie lepszego jakościowo paliwa (węgla o zawartości popiołu poniżej 15% oraz kaloryczności co najmniej 21 MJ/kg lub drewna o wilgotności poniżej 20%),
– ograniczenie palenia w kominkach, jeżeli nie stanowią one jedynego źródła ogrzewania,
– podróżowanie komunikacją zbiorową lub korzystanie z wspólnych dojazdów zamiast indywidualnych podróży samochodem

Załączniki: