XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
27.07.2020
XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 29 lipca 2020 r. o godz. 16.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XVII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  4. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok.
  5. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz