XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informacje
31.07.2020
XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godz. 8.00 w sali nr 3 Urzędu Gminy odbędzie się XVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
  4. Wprowadzenie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na 2020 rok.
  5. Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz