XXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
27.11.2020
XXI Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 30 listopada 2020r. o godz. 8.00 w trybie zdalnym odbędzie się XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  4. Wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
  5. Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz