XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Rada Gminy
04.11.2022
XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna

Informuję, że w dniu 7 listopada 2022r. o godz. 9.00 w sali Nr 3 Urzędu Gminy Kruszyna odbędzie się XXXIX Sesja Rady Gminy Kruszyna z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Kruszyna z organizacjami pozarządowymi na rok 2023– referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 6. Wprowadzenie zmiany do regulaminu wynagradzania nauczycieli – referuje Sekretarz Gminy P. Małgorzata Wierzbicka.
 7. Uchwalenie wysokości stawek podatków – referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 8. Wprowadzenie zmian w budżecie Gminy Kruszyna na 2022 rok– referuje Skarbnik P. Ewelina Kokot.
 9. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kruszyna za poprzedni rok szkolny – referuje Sekretarz P. Małgorzata Wierzbicka.
 10. Analiza oświadczeń majątkowych.
 11. Dyskusja i wolne wnioski oraz odpowiedzi na zapytania, interpelacje, wnioski zgłoszone na aktualnej i poprzednich sesjach.
 12. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Kruszyna.

Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz