Zaproszenie na spotkanie

Informacje
19.05.2022
Zaproszenie na spotkanie

Wójt Gminy Kruszyna zaprasza mieszkańców wsi Teklinów (ul. Długa, ul. Nowa, ul. Szkolna) oraz wsi Lgota Mała (część ul. Szkolnej od strony Teklinowa), objętych I i II etapem budowy kanalizacji sanitarnej na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości przyłączenia budynków do niniejszej sieci.

Spotkanie odbędzie się 25 maja br. o godz. 19:00 w świetlicy wiejskiej w Teklinowie.