Zebrania sołeckie

Gmina
15.01.2019
Zebrania sołeckie

Wójt Gminy Kruszyna zaprasza mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania, które odbędą się w następujących terminach:

SOŁECTWO MIEJSCE ZEBRANIA TERMIN ZEBRANIA
Baby Szkoła w Jackowie 22.01.2019 godz. 17.00
Bogusławice Strażnica OSP 24.01.2019 godz. 17.00
Jacków Szkoła w Jackowie 22.01.2019 godz. 18.30
Kijów Łęg Strażnica OSP 25.01.2019 godz. 17.00
Kruszyna Szkoła w Kruszynie 28.01.2019 godz. 17.30
Lgota Mała Szkoła w Lgocie Małej 29.01.2019 godz. 17.00
Pieńki Szczepockie Świetlica w Teklinowie 30.01.2019 godz. 17.00
Teklinów Świetlica w Teklinowie 30.01.2019 godz. 18.30
Widzów Szkoła w Widzowie 01.02.2019 godz. 18.30
Widzówek Szkoła w Widzowie 01.02.2019 godz. 17.00
Wikłów Świetlica w Wikłowie 25.01.2019 godz. 18.30

Tematem zebrań będzie wybór Sołtysów i Rad Sołeckich.