Zmiana organizacji ruchu drogowego w miejscowości Kruszyna

Informacje
30.06.2021
Zmiana organizacji ruchu drogowego w miejscowości Kruszyna

Wykonawca inwestycji przebudowy ciągu dróg powiatowych od miejscowości Witkowice przez miejscowości  Borowno, Kruszyna, Baby, Zdrowa do miejscowości Kłomnice, “Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11, 42 – 700 Lubliniec  zawiadamia, że w okresie od dnia 05.07.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego w ciągu ulic Denhoffa, Kościelna, Sienkiewicza, Ogrodowa i Cmentarna w miejscowości Kruszyna.

Szczegółowe informacje związane ze zmianami w stałym układzie komunikacyjnym w tym rejonie, zawiera załączony „Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót”.

Załączniki: