Zmiana organizacji ruchu drogowego w obrębie cmentarza w Widzowie

Informacje
25.10.2019
Zmiana organizacji ruchu drogowego w obrębie cmentarza w Widzowie

Zmiana ruchu drogowego ma na celu jego uporządkowanie na drodze powiatowej w obrębie cmentarza w Widzowie.

Nasilony ruch pojazdów w okolicy cmentarza oraz różnorakie parkowanie pojazdów powodują duże utrudnienia, a nawet doprowadzają do powstawania zatorów komunikacyjnych.

W celu usprawnienia komunikacji, od dnia 31 października 2019 r. (czwartek) do dnia 2 listopada 2019 r. będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy na drodze powiatowej Widzów – Lgota Mała. Objazdy zostaną wyznaczone i oznakowane innymi drogami powiatowymi i gminnymi zgodnie z załączonym planem orientacyjnym.

Załączniki: