Zmiana organizacji ruchu drogowego związana z Dniem Zmarłych

Informacje
26.10.2018
Zmiana organizacji ruchu drogowego związana z Dniem Zmarłych

Zmiana organizacji ruchu wynika z konieczności uporządkowania ruchu drogowego na drogach gminnych i drodze powiatowej w Dniu Zmarłych w obrębie cmentarza w miejscowości Kruszyna.

Generowany Świętem Zmarłych ruch kołowy w okolicy cmentarza oraz parkowanie w różnoraki sposób pojazdów powodują duże utrudnienia w ruchu i niejednokrotnie uniemożliwiają komunikację na drogach w okolicy cmentarza.

W celu wyeliminowania lub ograniczenia powstałych utrudnień i zatorów na drogach od dnia 31 października (środa) do dnia 2 listopada (piątek) 2018 roku będzie wprowadzony ruch jednokierunkowy na niektórych drogach w obrębie cmentarza zgodnie z załączonym planem orientacyjnym. Zmiana będzie dotyczyć ulicy Ogrodowej, Cmentarnej, Sienkiewicza i Kościelnej.

Załączniki: