Zmiana Procedury oceny i wyboru Grantobiorców w LGD “Razem na wyżyny”

Konkursy
15.11.2018
Zmiana Procedury oceny i wyboru Grantobiorców w LGD “Razem na wyżyny”

We wrześniu Zarząd dokonał zmian w Procedurze oceny i wyboru Grantobiorców. Najważniejsze z nich to:

  • zwiększenie wyprzedzającego finansowania z 36,37% do 50% kosztów kwalifikowalnych grantu;
  • zniesienie konieczności założenia wyodrębnionego konta bankowego do wyprzedzającego finansowania, co powodowało ponoszenie dodatkowych opłat bankowych przez Grantobiorców;
  • uszczegółowienie informacji o załącznikach składanych na etapie rozliczania grantów;
  • zmiany w Umowie o powierzenie grantu

Więcej informacji: https://razemnawyzyny.pl/zmiana-procedury-oceny-wyboru-grantobiorcow/