Życzenia dla Sołtysów

Informacje
11.03.2019
Życzenia dla Sołtysów

Z okazji Dnia Sołtysa składam wszystkim Sołtysom z terenu Gminy Kruszyna serdeczne podziękowania za wkład pracy, zaangażowanie i aktywną postawę w podejmowanych działaniach na rzecz lokalnej społeczności.
Życzę wszelkiej pomyślności, wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów oraz zadowolenia z pełnionej funkcji społecznej.

Z wyrazami szacunku
Wójt Gminy Kruszyna – Jadwiga Zawadzka
oraz Przewodniczący Rady Gminy – Józef Wąsikiewicz