Aktualności

Dostawa żywności

GOPS
17.02.2020r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Bogusławicach, ul. Kruszyńska 42, w godz. od 800 do 1400 w dniach: 27-03-2020 r., 17-04-2020 r., 29-05-2020 r., 26-06-2020 r. Pomoc w ramach POPŻ kierowana jest do tych osób i […]
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019

GOPS
22.01.2020r.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2019 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – lipiec 2020,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

GOPS
22.01.2020r.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu […]
więcej