Aktualności

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – terminy dostaw

GOPS
30.03.2021r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje że, dostawa żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) wydawana będzie w budynku OSP w Jackowie, ul. Strażacka 7, w godz. od 8.00 do 14.00 w dniach: 28-04-2021 r. i 30-06-2021 r.
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – podrogram 2020

GOPS
30.03.2021r.
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM 2020 CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2020 – sierpień 2021,  a jej celami szczegółowymi są: organizacja i koordynacja sieci dystrybucji pomocy żywnościowej składającej się z organizacji […]
więcej

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

GOPS
30.03.2021r.
Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego. Pomoc w ramach PO PŻ kierowana jest do tych osób i rodzin, które z powodu […]
więcej

Konsultacje społeczne

GOPS
30.03.2021r.
Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025.
więcej

Nowy okres świadczeniowy programu „Rodzina 500+”

GOPS
18.01.2021r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie informuje o terminie składania wniosków o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022. Wnioski należy składać w terminie: od 1 lutego 2021 r. – drogą elektroniczną od 1 kwietnia 2021 r. – drogą papierową, w siedzibie ośrodka Prawo do świadczenia wychowawczego będzie ustalane na okres od 01.06.2021 r. do […]
więcej