W Urzędzie Gminy Kruszyna można płacić kartą

Informacje
16.05.2019
W Urzędzie Gminy Kruszyna można płacić kartą

Informujemy, że od 16 maja w kasie Urzędy Gminy Kruszyna można zapłacić kartą płatniczą.

Gmina Kruszyna dołączyła do programu Polska Bezgotówkowa, który ma na celu upowszechnienie i promocję obrotu bezgotówkowego również w sektorze publicznym.

W ramach programu w kasie Urzędu Gminy dostępny jest terminal płatniczy umożliwiający dokonywanie płatności z tytułu podatków, opłat za gospodarowanie odpadami, za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki, opłat skarbowych i innych opłat za pomocą kart płatniczych.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie płatności w formie bezgotówkowej będzie dla mieszkańców naszej gminy wygodne i usprawni pracę urzędu.

Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.